Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

verkoop

Makelpunten

Makelpunten spelen een belangrijke rol in het ruimtelijk beleid. Ze bieden zicht op de ruimtebehoefte, signaleren kansen en knelpunten en draagt actief bij aan intensiever of nieuw/ander gebruik van ruimte ook daar waar het gaat om de energietransitie. Ze zijn de ogen en oren van beleidsbeslissers en portefeuillemanagers.


 

Netwerk van matchmakers

Verkoop

Chefs: ter discussieBij de keuze voor verkoop (zie eerdere spelregels) geeft het makelpunt/makelaar een advies over de verkoopbaarheid en de aanpak van de verkoop aan het management die vervolgens haar advies voorlegt aan het bestuur (B&W) die de uiteindelijke beslissing neemt. Daarna gaat het pand in de verkoop.

 

2.5 Integrale benadering bij (ver)huur en (ver)koop

Keurmerk ChefproofTen behoeve van een zorgvuldige afweging bij verkoop en verhuur wordt ambtelijk gewerkt vanuit een integrale benadering, vanuit de volgende rollen:

Abonneren op verkoop

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten