aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

verkoop

Makelen en schakelen naar optimale bezetting

Dit netwerk is bedoeld voor mensen wiens rol het is te komen tot een optimale bezetting van maatschappelijke accommodaties in relatie tot het sociaal en ruimtelijk beleid van de gemeente en de beschikbare middelen. Het zijn de matchmakers, stadsmakelaars en adviseurs rond ruimtegebruik en vastgoed voor maatschappelijke activiteiten.

Verkoop

Chefs: ter discussieBij de keuze voor verkoop (zie eerdere spelregels) geeft het makelpunt/makelaar een advies over de verkoopbaarheid en de aanpak van de verkoop aan het management die vervolgens haar advies voorlegt aan het bestuur (B&W) die de uiteindelijke beslissing neemt. Daarna gaat het pand in de verkoop.

 

2.5 Integrale benadering bij (ver)huur en (ver)koop

Keurmerk ChefproofTen behoeve van een zorgvuldige afweging bij verkoop en verhuur wordt ambtelijk gewerkt vanuit een integrale benadering, vanuit de volgende rollen:

Abonneren op verkoop

Snel naar

Partner worden?

Corona