aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Risicomanagement

Ten aanzien van risicomanagement geldt dat bij de besluitvorming over vastgoedtransacties de voorstellen voorzien moeten zijn van een risicoscan en financiële dekking. Voor de bestaande vastgoedportefeuille dient twee keer per jaar een risico-inventarisatie uitgevoerd te worden en deze dient betrokken te worden in de P&C-cyclus. Voor de bepaling van het risicoprofiel worden vier soorten risico’s geïnventariseerd:

  1. Contractrisico: zoals looptijd huurcontracten, kwaliteit van de huurder.
  2. Pandrisico’s: zoals staat van onderhoud, energetische waarde en courantheid.
  3. Risico’s van wetgeving en beleid: zoals bezuinigingen, het nieuwe werken, regionalisering, Wet Markt en Overheid / invoering VPB-plicht voor gemeenten, de 3D-ontwikkelingen.
  4. Financiële risico’s: zoals exploitatiewaarde vs. boekwaarde, kosten leegstand, rente- en inflatiewijzigingen.

 

Aandachtspunt hierbij is de mate van verzekeren door gemeenten (een en ander in relatie tot risicomanagement).

 

Toelichting

Risico-inventarisatie biedt handvatten voor sturing en is een belangrijk onderdeel van het vastgoedmanagement.

 

Bron

Spelregels voor uitvoering vastgoedbeleid Gemeente Enschede (januari, 2015)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners