LinkedInYouTubeTwitter

13 Referentiemodellen exploitatie

Kern van het voorstel is om samen met het werkveld en de betrokken branches gezaghebbende referentiemodellen te ontwikkelen voor de exploitatie van meervoudig te gebruiken wijkvoorzieningen voor kinderopvang, primair onderwijs en activiteiten op sociaal en cultureel gebied.

 

Waarom?

  • Omdat hier de zwakste schakel zit in (renderend) maatschappelijk vastgoed.
  • Doorgaan op de huidige weg is geen optie (onbetaalbaar).
  • Er is behoefte aan houvast en een gedegen basis om met elkaar in gesprek te gaan over organisatorische, financiële en juridische zaken.
  • Dit is van belang voor de hele achterban van Bouwstenen (alle partijen).

 

Aanpak

  • Voortbouwen op bestaande kennis
  • Rekening houden met ontwikkelingen en randvoorwaarden
  • Samen met het werkveld
  • Gedragen en verspreid door de branches
  • Lees hier het voorstel
 

Bijeenkomsten

 

Meer informatie

Marc van Leent, 06 - 5102 6684.