aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Prestatieafspraken en ESCo's

 

Prestatiecontracten en Energy Service Companies (ESCo's)

 • Verduurzaming dnm  Energieprestatiecontracten (RVO, april 2017); Energiebesparing in gebouwen zal een belangrijke bijdrage moeten leveren aan onze energie- en klimaatdoelen. Om dit te realiseren is een enorme versnelling nodig van de verduurzaming. Energieprestatiecontracten (EPC’s) kunnen hier een goede rol in spelen. De laatste jaren zien we een groei in het aantal EPC’s en in de omvang vandie EPC’s. Binnen Europa wordt Nederland gezien als ‘emerging market’. 
 • Gemeenten zien voordelen ESCo's (nog?) niet (Duurzaam Gebouwd, februari 2016); waarom ESCo's volgens gemeenten die het onderzocht hebben niet werken.
 • 10 Tips bij prestatiecontracten voor opdrachtgevers in een overzichtelijke infographic (Platform Duurzame Huisvesting, juli 2015)
 • Esco's wat houdt ze tegen in Vlaanderen. (Energy saving Pioneers, april 2015); Verslag van een bijeenkomst met als doel de drempels voor Esco's te bespreken en aanbevelingen uit te werken voor het beleid.
 • European ESCo market report (European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, 2014); Dit rapport geeft de status van de ESCo markten in Europa weer, vanaf 2013. Ook worden de ontwikkelingen sinds 2010 beschreven. 
 • De vijf geheimen van een duurzame Esco. (Duurzaam Bedrijfsleven.nl, juli 2014); Vijf aandachtspunten die bijdragen aan positieve resultaten.

 • Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2014).
 • Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo's. (Agentschap NL oktober 2013) Gemeentelijke gebouwen zullen de komende jaren aanzienlijk verduurzaamd moeten worden. Gemeenten kunnen dit zelfstandig doen of de hulp inroepen van ESCo's. Een ESCo is een Energy Service Company die op grond van een prestatiecontract zorgdraagt voor één of meer onderdelen in de levenscyclus van een gebouw. Een onderzoek naar voor- en nadelen van verschillende vormen en de voorwaarden voor succesvolle verduurzaming.

 • ESCo's voor gratis energiebesparing (Agentschap NL, 2013); geeft inzicht in de werking, mogelijkheden en beperkingen van ESCo’s en de 4 verschillende varianten.
 • Informatief document over ESCo's (Agentschap NL, juli 2012); wat  zijn ESCo's? Hoe werkt het? En wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen? Dat legt dit document uit. Met tips en cases.
 • Leidraad Green Lease: Naar duurzaam gebruik en exploitatie gebouwen (Agentschap NL, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties, september 2011); geeft naast de theorie van een Green Lease, de aanpak voor het opstellen van een dergelijk duurzaam huurcontract en een aantal voorbeelden van duurzame huurcontracten op de Nederlandse vastgoedmarkt.
 • Model onderhoud en energieprestatiecontract Rotterdam cluster zwembaden (Gemeente Rotterdam, juni 2011).
 • Uitbesteden aan Esco's: achtergrondinformatie, een marktstudie, video’s, een leidraad en modelovereenkomsten over het uitbesteden van energiediensten aan ESCo’s.
 • Duurzaam vastgoed portal: onder meer leidraad Prestatiecontracten en leidraad Green Lease.
 • Handleiding bij Modelovereenkomst voor Energiekostenbesparing (‘ESCo’) in Nederland (SenterNovem, maart 2008).
 • Latest developments of the ESCo industry across Europe (Benigna Kiss, Paolo Bertoldi, Silvia Rezessy, 2007); Overzicht van nationale ESCo markten in Europa, een analyse van de ontwikkelingen daarin en belemmerende en bevorderende factoren achter het succes van ESCo markten. Ook worden de rol en status van ESCo's onderzocht en worden er aanbevelingen gedaan om ESCo's te promoten.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners