LinkedInYouTubeTwitter

17 Organisatie, rollen en profielen

In het werkveld leven veel vragen over de organisatie van het vastgoedmanagement. Wat is er nodig aan personele capaciteit om de taken goed uit te voeren? Hoe ziet het team eruit? Hoe beperk je de kwetsbaarheid van de organisatie? Dit onderwerp heeft dan ook een plek gekregen in de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2017.

 

In dit verband willen we in 2017 de volgende acties oppakken:

  • Rollen in de vastgoedorganisatieSamen met de trekkers van de netwerken stimuleren we de vorming van expertise pools (onderling contact voor meelezen, second opinion en invalskracht in geval van ziekte of onverwachte uitval).  
  • In alle netwerken gaan we aan de slag met het beschrijven van rollen en profielen (wat doe jij, taken/competenties, opleiding, salaris, plek in de organisatie). Dat helpt elkaar beter te leren kennen (voor onderlinge uitwisseling) en de focus en samenstelling van de groep scherp te krijgen (voor volgende stap). Daarbij gaan we op zoek naar meer houvast voor de invulling van de rollen in deze tijd; als basis voor vacatures, organisatieontwikkeling en professionalisering. De voorlopige resultaten hiervan gaan we na de zomer voorleggen aan chefs vastgoed en diverse andere netwerken (scholen, corporaties, private partijen). Voor de uitwerking krijgen we steun van het AenO-fonds. Zie hier de stand van zaken rond rollen in september 2017. 
  • Marianne de Widt, hoofd Vastgoedmanagement in Arnhem, heeft voor ons op een rijtje gezet wat de mogelijkheden zijn voor personele uitwisseling tussen gemeenten (inclusief voorbeeldcontract).
  • We bieden organisaties de mogelijkheid hun vragen en vacatures op onze website te plaatsen. 
  • We brengen de opleidingen rond maatschappelijk vastgoed in kaart en gaan in gesprek met opleidingen over mogelijkheden voor samenwerking.
  • De resultaten van dit alles presenteren we tijdens de najaarsbijeenkomst en verwerken we in een publicatie over rollen.

 

Wilt u aan deze activiteiten een bijdrage leveren, dan horen we het graag!  En wilt u kennis nemen van de resultaten dan zie we u graag op onze najaarsbijeenkomst.

 

Relevante berichten van Bouwstenen

Bijlage Size
1709 Nieuwe rollen in een veranderende omgeving - svz (836.86 KB) 836.86 KB