aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Openbare data - algemeen

Algemeen

 

Provinciaal

  • Provinciaal Georegistereen digitaal register, waarin provincies hun provinciale geo-informatie op een duidelijke en gestructureerde wijze vindbaar maken.

 

Vastgoed

 

Voorzieningen

  • Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK); Levert kaartdiensten (dataservices); deze data komen rechtstreeks bij de bron vandaan, d.w.z. dat overheidsorganisaties bronhouder van deze data zijn.

 

Ruimtelijk

  • Ruimtelijke plannen; landelijk portaal voor ruimtelijke plannen - bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners