aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Openbare data - algemeen

Algemeen

Vastgoed

Voorzieningen

  • Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK); Levert kaartdiensten (dataservices); deze data komen rechtstreeks bij de bron vandaan, d.w.z. dat overheidsorganisaties bronhouder van deze data zijn.

Ruimtelijk

  • Ruimtelijke plannen; landelijk portaal voor ruimtelijke plannen - bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?