LinkedInYouTubeTwitter

Uitvoering kan beter!

Vastgoedorganisaties hebben flinke ambities. De organisatie is daar nog niet altijd op ingericht, maar daar wordt aan gewerkt.

 

Dat blijkt uit diverse netwerkbijeenkomsten in Bouwstenen-verband. Er worden uiteenlopende wegen bewandeld om de uitvoering van alle ambities goed georganiseerd te krijgen. Dat gebeurt onder andere via verbeterteams en het werven van nieuw personeel.

Hele team is erbij gebaat

Diverse gemeenten, waaronder Almere, Leiden en Utrecht werken met verbeterteams. Daarbij wordt op min of meer gestandaardiseerde wijze met het eigen team aan een verbetering gewerkt. In Leiden doen ze dat met een dwarsdoorsnede van de organisatie. Hoofd vastgoed Laurens Cramer: “Zo kom je tot uitvoerbare plannen waar het hele team bij gebaat is.”  

Ook met de wereld er omheen 

De werkmethode is ook in het onderwijs niet vreemd. Alle van Steenis, bestuurder bij Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) heeft daar in zijn organisatie mooie voorbeelden van gezien, vooral toen de urgentie voor verandering door corona hoog was. Wat hem betreft hoeft deze manier van samenwerken niet beperkt te blijven tot de eigen organisatie. Het kan ook met de wereld daar omheen, bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwe school. 

Great place to work

In Almere hebben ze gaandeweg een werkmethode voor de verbeterteams ontwikkeld, die goed blijkt te werken. Dat heeft de organisatie ook geholpen aan het certificaat "Great Place to Work", zegt Henk Hoogland. En dat helpt weer bij het vinden van nieuw personeel.

Creatief met vacaturetekst

Ze gaan in Almere overigens ook creatief aan de slag met vacatureteksten: ‘Heb jij een geweldige baan, kom bij ons’.  "Ook een functienaam kan soms het verschil maken tussen geen of meer sollicitanten", zegt Sandra Hofman van de gemeente Oss. 

Nog meer te doen

Dat de ambities met vastgoed ook om een organisatorische vertaling vragen is geen nieuws. De Bouwstenen-publicaties over rollen in het vastgoedmanagement, onze bijdrage aan de routekaarten en de verduurzaming als organisatievraagstuk getuigen hiervan. De doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie krijgt ook dit jaar bij Bouwstenen de volle aandacht, onder ander via actualiteitencolleges en de jaarlijkse enquête.

 

 

Meedoen?

Heel graag. Fijn als uw gemeente ook de enquête invult. Kost 30 minuten.

 

En iedereen kan zich aanmelden voor het actualiteitencollege over verbeterteams op 28 september 2021, waarbij Henk Hoogland van de gemeente Almere zijn ervaring deelt. 

Meer info