aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Molenwaard

Ambitie
De gemeente Molenwaard stimuleert ondernemers graag om duurzamer te ondernemen. Daarnaast worden er door organisaties zoals Blauwzaam en het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden initiatieven ontplooid om bedrijven te helpen in een duurzame bedrijfsvoering.

 

Aanpak

  • Zonnepanelen
    Eén van de initiatieven van Blauwzaam is Groenwaarts, een coöperatie van samenwerkende installatiebedrijven in de Alblasserwaard en houdt zich bezig met energiebesparing en duurzame energie-oplossingen. Deze bedrijven zijn een samenwerking gestart om kennis uit te wisselen over zonnepanelen en gezamenlijk in te kopen.
  • De Milieubarometer
    Bedrijven en organisaties in Molenwaard kunnen gratis een jaar lang gebruik maken van de Milieubarometer. Dit digitale instrument van stichting Stimular maakt aan de hand van gegevens op het gebied van onder meer elektriciteitsverbruik, brandstoffen, water, afval en verkeersstromen inzichtelijk waar de meeste milieuwinst te behalen valt en welke concrete maatregelen ondernemers kunnen treffen. 
  • Social return on investment
    Afhankelijk van het type onderneming en de bedrijfsactiviteiten kan er sprake zijn van maatschappelijke toevoeging of kwalitatieve versterking. Op basis van een dergelijke ‘social return on investment’ (SROI) kunnen voor de bedrijfskavels Melkweg, Bleskensgraaf door de gemeente aantrekkelijke (prijs) voorwaarden ten aanzien van de verwerving van bedrijfsgrond worden aangeboden. Te denken valt aan SROI's: sociaal maatschappelijke toevoeging, investering in duurzaamheid, versterking ruimtelijke kwaliteit.

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners