LinkedInYouTubeTwitter

Wet primair onderwijs

  • Uitspraak over renovatie/restauratie 1e Openluchtschool Amsterdam. Vergoeding van overschrijdingskosten in de huisvestingsvoorzieningen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft eiseres onvoldoende aannemelijk gemaakt dat voor de overschrijdingskosten door verweerder voorzieningen waren vastgesteld. Geen geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel. Beroep ongegrond.