Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Klus (nog niet) klaar

Op 1 juli 2019 was minder dan 45% van de verplichte registraties in het kader van de informatieplicht Wet milieubeheer bij RVO binnen. Desondanks een enorme prestatie. 


Vooral omdat de planning erg krap was en er behoorlijk wat informatie moest worden verzameld. Daarbij werden de verplichte maatregellijsten pas begin dit jaar gepubliceerd en ging de portal waar de gegevens moesten worden ingevoerd later open dan gepland.   

Grote reikwijdte 

Voor hoeveel bedrijven de informatieplicht geldt is niet precies bekend. Eind 2018 was de verwachting dat het er zo’n 125.000 zouden zijn. Dat was inclusief de bedrijven die aan de EED-verplichting moeten voldoen. Dit aantal is in de loop van de tijd naar beneden bijgesteld. Naar verwachting zijn het er nu zo'n 50 tot 60.000. Tot en met 1 juli hebben 22.407 bedrijven een rapportage ingediend. 

Sterke stijging

Het aantal registraties kwam langzaam op gang maar is de afgelopen weken sterk gestegen, tot meer dan 3.000 per week. Veel organisaties hebben eerst intern de gegevens verzameld en ze vlak voor 1 juli in de portal ingevoerd. Zo is ook Stichting de Haagse Scholen er in geslaagd om op tijd voor al haar 42 scholen via een XML bestand te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing! 

Enorme inspanning

Andrea d’Ancona van de Haagse Scholen: "Mijn collega Karlijn en ik hebben er uren in gestoken maar het is gelukt. Dat geldt ook voor het Carmelcollege. Leo van Wijchen, teamleider huisvesting & facilities: “We hebben inmiddels de bevestiging ontvangen dat wij tijdig aan de informatieplicht hebben voldaan. Het was een enorme inspanning, maar we hebben het met externe ondersteuning gelukkig op tijd voor elkaar gekregen."  

Nog niet alles

Dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook nog veel organisaties (in termen van de wet ‘inrichtingen’) die hun gegevens nog moeten invoeren. De verwachting was dat zo’n 4.500 onderwijsinstellingen en 7.000 organisaties rond gezondheid en zorg een registratie zouden moeten doen. Die zijn nog lang niet allemaal binnen. 

 

Achilleshiel

Hoeveel gemeenten hebben voldaan aan hun registratieplicht is bij RVO (nog) niet bekend. Marianne de Widt van de gemeente Arnhem: We hebben onze informatie verzameld. Op 1 juli ging de 'druk op de knop' voor 36 objecten. Uiteindelijk waren dat er meer dan we hadden verwacht. Niet alle regisraties zijn helemaal compleet, maar we zijn een heel eind. De verbruiksgegevens blijven onze achilleshiel.'  

Invoeren kan nog

De portal blijft nog het hele jaar open. Gegevens invoeren kan dus nog. Maar ook nadat de gegevens zijn ingevoerd zijn we nog niet klaar. Na het inzicht in het energiegebruik, is ook helder waar nog besparingsmogelijkheden liggen. Vanaf 2 juli 2019 kunnen gemeenten en omgevingdiensten de ingediende rapportages opvragen en gebruiken in hun gesprekken met de betrokken bedrijven. 

 

Afgelopen maanden hebben we de ervaring met de informatieplicht gevolgd van de gemeente Arnhem, het Carmelcollege en Facilicom. Komende periode willen we op een rij zetten wat dat heeft opgeleverd. Wordt vervolgd.

 

 

Meedoen?

Dat kan. Word partner, meld u aan voor een netwerk en blijf aangehaakt bij de vele ontwikkelingen rond maatschappelijk vastgoed.

 

 

Meer informatie

 


Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner