aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Marktwaarde

Het bedrag dat het betreffende vastgoedobject bij onderhandse verkoop naar schatting op zal kunnen brengen door de meest biedende ‘neutrale’ gegadigde, nadat de verkoper het object – na de beste voorbereidingen – op de gebruikelijke wijze op de markt heeft aangeboden en waarbij de koper het object aanvaardt onder gestanddoening van de lopende huurverplichtingen, met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Ook wel genoemd: marktwaarde in verhuurde staat, open marktwaarde, netto-(open) marktwaarde, open market valuation, vrije marktwaarde en taxatiewaarde. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners