LinkedInYouTubeTwitter

Maatschappelijke vraag

 

Toekomstscenario's

  • SER advies over tijden van de samenleving (mei 2011).
  • Van Yab Yum naar Dim Sum (boek van Marjet Rutte, 2010) over de toekomst van de bouwsector. Er is meer kennis nodig, meer dynamiek en een sterkere klantoriëntatie.

 

Transities

In 2012 zijn in Bouwstenenverband een aantal activiteiten uitgevoerd met betrekking tot de nieuwe regels op het gebied van passend onderwijs, werk en inkomen, zorg en Wmo-begeleiding en de vertaling hiervan naar wijkvoorzieningen en vastgoed. Onderstaand de resultaten hiervan. 

 

Signalen uit de samenleving

 

Onderzoek

 

Advies

 

Beleidsnota's

  • In een eindrapport 'De sociaal duurzame stad' (Gemeente Amsterdam, juni 2010) wordt o.a. aandacht besteed aan het belang van (semi) openbare ruimtes en openbare voorzieningen.
  • Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) (Gemeente Amsterdam, februari 2006) Dit PMI is een uitwerking van het Sociaal Structuurplan ‘Wat Amsterdam Beweegt’. Het Sociaal Structuurplan brengt in beeld welke belangrijke toekomstige ontwikkelingen en behoeften er tot 2015 spelen op het gebied van onderwijs, werk en inkomen, cultuur, sport, zorg en veiligheid.