aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Aanvullende noodmaatregelen

euro coronaDe gemeenten Alphen aan den Rijn en Medemblik hebben geïnventariseerd welke maatschappelijke accommodaties door corona in de knel komen en hoe hiermee om te gaan.

 

Samen met andere informatie uit de Bouwstenen-netwerken tekent zich een algemene lijn af.

50% krijgt compensatie

De eerste stap van veel gemeenten is het in beeld krijgen welke accommodaties in de problemen kunnen komen. De gemeente Medemblik heeft daar een excelbestand voor opgesteld. Frank Meulbroek, adviseur samenleving bij de gemeente Medemblik: “Dat excell-bestand wordt gebruikt om snel en eenvoudig de locaties in beeld te houden. Het geeft direct weer hoe versnipperd de situatie per dorpshuis is. Zo’n 50% van de dorpshuizen en aanverwante voorzieningen in onze gemeente komt in aanmerking voor de landelijke compensatie-regeling op basis van wel 10 verschillende SBI-codes.”

frank meulbroekMaatwerk nodig

Frank: “Ik verwacht dat als er vanuit de gemeente aanvullende financiële steun komt, we maatwerk gaan leveren. De verschillen zijn te groot voor een ‘one size fits all’-hulppakket. Als we maatwerk bieden, kunnen we ook andere verschillen meenemen. Zoals dorpshuizen met beheerders in loondienst versus pachters of commerciële exploitanten. Daarnaast bekijken we de subsidie-afspraken. Veel dorpshuizen kunnen door de corona-crisis niet aan hun verplichtingen voldoen. Misschien wordt een coulance besluit ook onderdeel van het maatregelenpakket.”

Lokaal steunfonds

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft al een steunmaatregel in gedachten en hierover een brief naar de gemeenteraad gestuurd. Daarin wordt gesproken van uitstel van betalingen (belasting en huur), coulance bij subsidie en desnoods een extra financiële tegemoetkoming vanuit een gemeentelijk steunfonds van € 2,5 miljoen voor onder andere cultuur, sport en welzijn. 

Fatsoenlijke afhandeling

Monique van der Steeg, Regisseur maatschappelijk vastgoed in Alphen: “De maatschappelijke accounthouders en subsidieaanvragers zullen samen moeten kijken welke landelijke compensatieregelingen er van toepassing zijn en wat aanvullend nodig is. Dit om te voorkomen dat er meerdere potjes voor hetzelfde doel worden ingezet. De praktische uitwerking en het stappenplan voor onze aanvullende ondersteuning worden nog verder uitgewerkt, aangezien het ook nog niet duidelijk is hoe lang een en ander gaat duren. Er dient een fatsoenlijke afhandeling te komen, liefst met een simpele regeling.”

Steunakkoord retail

De Nederlandse Retailsector heeft een Steunakkoord opgesteld die ook als voorbeeld voor andere verhuurders kan dienen. Daarin wordt de financiële pijn verdeeld tussen retailers (en hun aandeelhouders), verhuurders, banken en de overheid. Er wordt bijgedragen naar draagkracht en impact van de corona-crisis. 

Uitstel huurbetaling

Net als in de retail wordt in veel gemeenten uitstel van huurbetaling verleend, zo ook in 's-Hertogenbosch. Kwijtschelding is nog niet aan de orde. Er zijn Rijksmaatregelen en deze kunnen nog aangepast of gewijzigd worden. Er komen nog steeds aanvullingen op de TOGS-regeling. De duur en impact van deze maatregelen is nog niet bekend. Binnen Bouwstenen blijven we met elkaar in gesprek hoe om te gaan met de maatregelen.

 

Meedoen?

Help elkaar vooruit en stuur uw collegevoorstellen, raadsbrieven, beleidslijn, inventarisaties, enzovoort naar nieuws@bouwstenen.nl en vermeld erbij of het vertrouwelijk is of gedeeld mag worden.

 

 

Meer informatie

  • Bouwstenen-webpagina met overzicht informatie over Corona

Lees meer over corona

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners