aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Punten voor de Klimaattafel

Goed nieuws. Bouwstenen mag aanschuiven bij de Klimaattafel Gebouwde Omgeving; werkgroep Utiliteitsbouw. En we hebben wat punten voorbereid. 

 

Daarmee krijgt het netwerk de gelegenheid om directer en op efficiëntere wijze een bijdrage te leveren aan de realisatie van het Klimaatakkoord. 

Integraal en afgestemd

Marcel Slijkhuis

Marcel Slijkhuis, directeur Vastgoedbedrijf gemeente Groningen: "Kortgeleden hebben we binnen Bouwstenen een lijstje gemaakt met onderwerpen die we graag aan de Klimaattafel willen bespreken. De meeste zijn ook te vinden in onze bijdrage aan de Routekaart maatschappelijk vastgoed in 2019. Zo zou het fijn zijn als de ambities en afspraken op het gebied van energie, klimaat en circulariteit beter op elkaar worden afgestemd. Ook is het van belang om investeringen in wijkenergieplannen en verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed op elkaar af te stemmen. Middelen kunnen maar één keer worden uitgegeven, focus is daarbij van belang."

Meer doelgericht

Ook op gebied regelgeving heeft het Bouwstenen-netwerk wensen. Marcel: "We willen meer sturing op het feitelijk energiegebruik. Daarnaast vraagt strategisch vastgoed om uitzonderingen en is helderheid in de financiering van verduurzaming van onderwijshuisvesting noodzakelijk om vaart te kunnen maken in de uitvoering."

Kritische blik

Geld blijft natuurlijk een ding. Zonder dekking voor onrendabele investeringen is verduurzaming niet haalbaar. Met alle tekorten en extra uitgaves is dit een forse opgave. We hopen dat we het ook daarover kunnen hebben en tot slimme oplossingen kunnen komen.

Samen aan tafel

Of anders gezegd; samen met de ander deelnemers aan tafel hopen we ook in tijden van corona en financiële krapte een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke ambities zoals verwoord in de Agenda maatschappelijk vastgoed 2020. Het voorbereidende werk voor deze tafel doen we in diverse Bouwstenen-netwerken. Eén en ander, net als nu, in goede afstemming met VNG, PO-Raad, VO-raad, ministeries en andere organisaties, maar nu directer en samen met hen aan tafel.

 

 

Meedoen?

Dat kan. Word partner en sluit je aan bij één van de netwerken.

 

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners