Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Partner worden?

Partner wordenDeel je kennis en leg nieuwe contacten in het netwerk voor bestuurders, managers en professionals rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

 

Bouwstenen is een kennis(ontwikkelend) platform dat inhoudelijk en financieel wordt gedragen door partners waaronder gemeenten, scholen en andere (maatschappelijke) organisaties. Meer dan 300 mensen uit het werkveld wisselen actief hun kennis uit, helpen elkaar vooruit en delen hun kennis, o.a. via onderling contact, netwerkbijeenkomsten, digitale nieuwsbrieven en publicaties. Zie hier onze factsheet


Team bouwstenenVoordelen van een partnership

Partners geven aan dat alles binnen hun organisatie beter gaat doordat ze bij Bouwstenen zijn aangesloten. Ze weten wat er elders speelt, waar ze zich aan kunnen spiegelen en waar de risico's liggen. Ze hoeven ook het wiel niet helemaal zelf uit te vinden. Het houdt bestuurders en professional scherp, gemotiveerd en trots op wat we samen maken.
   
Door het onderlinge contact en de netwerkstructuur fungeren partners ook als klankbord voor brancheorganisaties en ministeries (momenteel erg actueel in verband met het klimaatbeleid). Zij zorgen ervoor dat de stem van het locale werkveld ook in Den Haag wordt gehoord. 
.
Wat hebben/krijgen partners
Partners:
 • hebben invloed op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed (de samenwerkings- en ontwikkelagenda van partijen in het veld)
 • draaien mee met een netwerk van gelijkgestemde bestuurders, managers en/of professionals (zie hier het overzicht)

 • ontwikkelen samen kennis, tools en houvast (zie het ontwikkelwerk) en staan vooraan in de ontwikkelingen

 • kunnen gratis meedoen met actualiteiten-colleges (snel bijgepraat)

 • ontvangen twee vrijkaarten voor de jaarbijeenkomst

 • fungeren als klankbord voor landelijke ontwikkelingen

 • hebben de mogelijkheid om eigen nieuws en vacatures te verspreiden (via website en nieuwsbrief)

 • ontvangen het vakblad Schoolfacilities gratis en krijgen 20% korting op publicaties in dit blad

 • kunnen hun Lokale makelpunten op de landelijke website met makelpunten zichtbaar maken

 • staan met hun logo met doorlink op de website bouwstenen.nl

 • en hebben met alles een streepje voor.

 

Jaarlijkse bijdrage

 • Scholen en kinderopvang € 750,-

 • Gemeenten tot 50.000 inwoners € 1.500,-

 • Gemeenten vanaf 50.000 inwoners € 2.500,-

 • (Zorg)corporaties tot 2.500 woningen/verhuurbare eenheden € 1.500,-

 • (Zorg)corporaties vanaf 2.500 woningen/verhuurbare eenheden € 2.500,-

 • Maatschappelijke dienstverleners zonder winstoogmerk € 1.500,-

 • Overige organisaties € 2.500,- (plus eenmalig instappremie van € 1.000,-)

 

Het partnership kan op elke dag van het jaar ingaan en wordt automatisch met een jaar verlengd. Eventuele afmelding kan tot twee maanden voor het jaar afloopt.

 

Aanmelden

Aanmelden als partner kan hier.

 

Zie voor meer informatie onze partnernotitie en de netwerken die binnen Bouwstenen actief zijn. Of bel met Ingrid de Moel, 06 - 5231 0845.

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner