LinkedInYouTubeTwitter

Warmteterugwinning uit ventilatie

Via een warmteterugwininstallatie (WTW installatie) wordt warmte van de uitstromende ventilatielucht gebruikt om de instromende lucht te verwarmen. Voor de warmtewisseling zijn verschillende systemen op de markt.
 

Erkende maatregel

WTW installaties vallen onder de erkende maatregelen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. De investering bedraagt circa € 0,50 per m3 ventilatielucht per uur.

Onder bepaalde voorwaarden kan men in aanmerking komen voor Energie Investerings Aftrek (EIA), waarbij 45% (2019) van het investeringsbedrag (inclusief montage) van de winst kan worden afgetrokken. 

Verwacht resultaat

De Kleijn Energy Consultants & Engineers laat zien welke techniek welk verwacht resultaat heeft. 

 1. het warmtewiel heeft een verwacht rendement van 60 tot 80%
 2. een twin coil systeem heeft een verwacht rendement van 40 tot 60%
 3. een lucht - lucht warmtewisselaar heeft afhankelijk van de ruimtelijke toepassing een verwacht rendement van 40 tot 70%, oplopend tot 95% bij een tegenstroom opstelling
 4. een heat-pipe warmtewisselaar heeft een verwacht rendement van 40 tot 65%
RVO geeft op haar site aan wanneer welke techniek in welke situatie het best kan worden gebruikt. 

 

Image
Tabel

 

 

 

 

 

Praktijkervaring    

Ook in de praktijk kan een WTW-installatie het energieverbruik omlaag brengen. Maar dat is niet altijd het geval. Uit onderzoek van TNO (2014) blijkt dat een WTW installatie:

 1. meer energie kan kosten dan opleveren indien het gebouw heel goed is geisoleerd
 2. geluidsoverlast kan geven bij verkeerde installatie
 3. onderhoud en reiniging belangrijk is om de tevredenheid hoog te houden

Tips voor gebruik

 • Efficiëntie van de maatregel is afhankelijk van isolatiegraad gebouw
 • Systeem en installatie moet worden afgestemd op gebouw
 • Zorg voor goede voorlichting en juist gebruik
 • Onderhoud en reinigen is van belang voor de optimale werking van de WTW

 

 

Deel je ervaring

Via onderstaande reactieknop kun je aanvullen of reageren. Niet vergeten te saven.

 
Heb je ervaring met andere maatregelen? Bekijk onze lijst en deel deze ervaring. Samen worden we wijzer.

 

Meer informatie