LinkedInYouTubeTwitter

Levensduurverlengend

Levensduurverlengend

Levensduurverlengend onderhoud leidt tot een langdurige verbetering van het actief (of vastgoed) waardoor het actief (of vastgoed) toekomstbestendig is/blijft. Oplopend achterstallig onderhoud wordt voorkomen waardoor de kans op vervolgschade hiermee aanzienlijk wordt weggenomen. Voorbeelden van levensduurverlengend onderhoud zijn het renoveren van een gebouw.

Levensduurverlengende investeringen kunnen geactiveerd worden in tegenstelling tot investeringen voor onderhoud.

Let op! het verschil met groot onderhoud. Groot onderhoud is niet levensduurverlengend maar dient om het actief (of vastgoed) tijdens zijn levensduur in goede staat te houden. 

 

Bronnen: