LinkedInYouTubeTwitter

Klantwaarde

Gianotten (2001) noemt vijf definities voor klantwaarde:
1. Waarde wordt gelijkgesteld aan prijs: ‘value is price’ of ‘value is low price’.
2. Waarde wordt in de context van ruil geplaatst: waarde is de trade-off van kosten en opbrengsten. Waarde krijgt dan de betekenis van ‘what I get for what I give’.
3. Waarde wordt gezien als een subjectief begrip, waarde is de gepercipieerde productkwaliteit in verhouding tot de prijs. Volgens deze definitie neemt de waarde toe als de gepercipieerde kwaliteit stijgt of de prijs daalt.
4. Klantwaarde is gelijk aan de algehele en subjectieve waardering van alle relevante aspecten, die van belang zijn bij de aankoop van een product of dienst.
5. De waarde van het product wordt bepaald door de ervaring gedurende het gebruik van het product.

 

Bron: Gianotten, H. J. (2001). Creatie van klantwaarde. Groeistrategie van de Detailhandel in een Diensteneconomie. Inaugurale rede KUB, Tilburg.