LinkedInYouTubeTwitter

Kindgebouwen (IKC's)

Algemeen

 • Handreiking: Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen - PACT voor kindcentra, 2020
 • Rapportage: Evaluatie Integrale Kindcentra - Gemeente Utrecht, 2020; zie ook dit bericht
 • Kwaliteitskaart brede school (Steunpunt brede school, 2013). De kwaliteitskaart bestaat uit verschillende criteria die kunnen helpen bij het vaststellen van de kwaliteit van de brede school en bij de evaluatie daarvan
 • Onderzoek naar ruimte in een brede school (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, februari 2012): het onderzoek beoogt inzicht te bieden in de ruimtelijke vertaling van een gecombineerd pedagogisch en maatschappelijk concept voor een brede school
 • 10 adviezen voor onderwijs en opvang (coproductie van Werkgroep Onderwijs Kinderopvang & Andere Tijden in onderwijs en opvang, 2012): in de adviezen wordt onder meer gepleit voor ruimte voor innovatie in het veld, flexibilisering van school- en vakantietijden, aanpassen van de onderwijshuisvesting, screenen van conflicterende wet- en regelgeving en onderbrengen van jeugddossiers bij één bewindspersoon
 • Woningcorporaties en gebouwen voor kinderen (Netwerkbureau Kinderopvang en Bouwstenen, april 2011): publicatie over een eventuele rol van een corporatie bij het ontwikkelen van kindgebouwen
Wet- en regelgeving

Voorbeelden

 • Strategisch beleidsplan 2014-2018 (Un1ek Onderwijs en Opvang, 2014). Biedt een kader voor het maken van keuzes en plannen voor de Un1ek IKC's in Vlaardingen en Maassluis
 • Op weg naar een IKC (Landelijk Steunpunt Brede Scholen/IKC's, 2014). Biedt houvast bij het maken van keuzes voor de bestuurlijke en organisatorische inrichting van een IKC
 • Alles IKC in Harlingen (Bouwstenen, september 2013): wethouder Glasbeek gaat in op de keuze om alle scholen in Harlingen IKC te maken en basisschooldirectrice Tineke Geertsma deelt de eerste ervaringen
 • IKC De Kubus in Druten(SchoolFacilities, juli 2013) een Integraal KindCentrum met een prachtige natuurspeeltuin
 • Brede school, maar dan beter (NRC Next, november 2012): over IKC in Almere en interview wethouder over de problematiek met verschillende systemen