aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Kapstok voor spelregels vastgoedmanagement

Voor de verdere professionalisering van het vastgoedmanagement wordt in Bouwstenenverband gewerkt aan gemeenschappelijke taal en afspraken. Daarvoor worden, afhankelijk van de functie, twee verschillende kapstokken gebruikt. De eerste haakt aan bij de taken en taakverdeling, de tweede bij het doel van het vastgoedmanagement. In beide kapstokken worden dezelfde begrippen gebruikt.

 

Kapstok taken en taakverdeling 

Kapstok Vastgoedmanagement

Bron: Bouwstenen op basis van schema Twynstra Gudde (vertaling van theorie naar praktijk).

 

Kapstok doel van het vastgoedmanagement

Portefeuille Beheer Beleid Facilitair beheer Levencyclus beheer Accountbeheer

Bron: Bouwstenen op basis van schema gemeente Breda en uitgebreide discussie


Bij maatschappelijk vastgoed gaat het er om meerwaarde te creeëren op maatschappelijk gestelde doelen. Daarvoor worden beleidskeuzes gemaakt, welke worden vertaald naar activiteiten (hoe, langs welke weg) en worden mensen en middelen ingezet. Voor de huisvesting worden taken verricht op het gebied van vastgoed- en facilitymanagement en soms ook taken die te maken hebben met het primaire proces (bijvoorbeeld bemensing sportkantine). Deze zijn in bovenstaande kapstok benoemd.

 

Bronnen

De eerste kapstok is gebaseerd op een schema van Twynstra Gudde over exploitatie. Verder uitgewerkt en toegespitst op de gemeentelijke praktijk door het redactieteam (taken zoals eerder door Bouwstenen benoemd in de driehoek (strategisch, tactisch, operationeel) en uitgesplitst naar verschillende rollen. Daarna is het door chefs vastgoed in 2015 verder aangepast en dynamischer gemaakt (pijltjes).

 

De tweede kapstok is gebaseerd op een schema dat in Breda is opgesteld en binnen het redactieteam in 2015 is besproken en aangepast.

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners