LinkedInYouTubeTwitter

Kansenkaart Groningen

De Kansenkaart in Groningen, Ruimte in Stad, is een initiatief van de gemeente Groningen. Het platform wil als een startpunt voor een nieuwe manier van stedelijke ontwikkeling nadenken over de kansen van leegstand en mensen verbinden en inspireren. Het platform maakt niet alleen beschikbare ruimte voor tijdelijke ontwikkelingen en ruimtewensen zichtbaar; ook inspirerende voorbeelden en initiatieven – geslaagde matches tussen lege ruimten en initiatiefnemers – krijgen een plek. Het platform wil zo de mogelijkheden van leegstand inzichtelijk maken om daarmee nieuwe tijdelijke invullingen van de leegstaande ruimte in Groningen te stimuleren.

 

Tijdelijke ontwikkelingen bieden kansen voor gebouwen en gebieden die in de huidige crisistijd voorlopig ongebruikt of onverkocht blijven. Om de leegte om te zetten in kansrijke plekken heeft het platform doeners nodig, die dromen om kunnen zetten in daden. Het platform zoekt naar plannen die financieel haalbaar zijn, omdat de panden en gronden niet gratis worden verstrekt. Het vraagt om een open en creatieve houding van alle betrokken partijen waarbij het voor iedere situatie om maatwerk gaat. Op drie verschillende manieren kunnen mensen meedoen en bijdragen aan het platform: als ruimtezoeker, ruimte-eigenaar en initiatiefnemer.

 

 

Kansenkaart Groningen

 

Meer informatie