LinkedInYouTubeTwitter

Internationale organisatie voor standaardisatie (ISO)

ISO 55000: Instrument voor het uitvoeren van doelmatig, duurzaam en kosteneffectief beheer. Geeft inzicht in wat nodig is en waar vooral het management aan moet denken en richting aan moet geven.