LinkedInYouTubeTwitter

Inbrengwaarde

De term inbrengwaarde is een containerbegrip en wordt als term binnen en buiten de praktijk van gebiedsontwikkeling gebruikt. Het begrip wordt binnen de praktijk van gebiedsontwikkeling ook wel gebruikt in de context van:  een publiek-private samenwerking;  herstructurering;  de grondexploitaties binnen de gemeentelijke organisatie;  de grondexploitatie van private organisaties. Deze publicatie heeft betrekking op de inbrengwaarde als bedoeld in artikel 6.13 lid 5 Wro die wordt geraamd als onderdeel van de exploitatieopzet van een exploitatieplan. De inbrengwaarde wordt in de Wro als kostenpost van de exploitatieopzet van het exploitatieplan aangemerkt. 

 

Bron: Deloitte