LinkedInYouTubeTwitter

Huurprijsberekening

 

Model kostprijsdekkende huur

Tool berekent de kostprijsdekkende huur en is ontwikkeld door bbn (mei 2013).

 

Toelichting

Deze gratis online tool is geschikt om de kostprijsdekkende huurprijs te bepalen. In de berekening worden de volgende onderdelen meegenomen: rente, inflatie, financieringsmethodiek, investeringskosten (bij nieuwbouw) of boekwaarde (bij bestaande bouw), exploitatiekosten, exploitatieperiode, tussentijdse investeringen en restwaardes. De vereiste kostprijsdekkende huur wordt live bijgewerkt en gevisualiseerd in de tijd.

 

Gebruik

De tool is zelfstandig te gebruiken door gemeenten, corporaties en instellingen. Tijdsinspanning voor gebruik afhankelijk van achtergrond. Kosten voor ondersteuning zijn er niet, want de tool is gratis. Wel moet men toegang hebben tot een webbrowser met Adobe Flash.