LinkedInYouTubeTwitter

Geografisch Informatiesysteem (GIS)

Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is een operationeel, ondersteunend informatiesysteem waarbij de data een geografische dimensie hebben.  In een GIS kunnen diverse (informatie)lagen over elkaar worden gelegd. Met GIS-technieken kunnen ruimtelijke gegevens worden gegenereerd, gevisualiseerd, bewerkt en geanalyseerd.

 

Het heeft 3 praktische functies:

  1. het omzetten van grote hoeveelheden topografische data in digitale vorm;
  2. het ontwikkelen van een relationeel database management systeem;
  3. het zorgt voor nieuwe vormen van output uit computers zoals plattegronden, kaarten en grafieken

 

De kracht van een GIS ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component om zo informatie te verkrijgen. Veel gegevens en informatie bevatten een ruimtelijke component zodat we die gegevens en informatie over objecten een plaats op een landkaart kunnen weergeven (geocoderen) en vervolgens de gegevens ruimtelijk met elkaar in verband kunnen brengen.

 

Voor meer uitgebreide informatie over GIS zie:

http://nl.wikibooks.org/wiki/Geo-visualisatie/Inleiding_GIS

http://www.4dbim.nl/standaarden/gis/

 

Bron: http://www.4dbim.nl/standaarden/gis/