LinkedInYouTubeTwitter

ESCROW-overeenkomst

Een escrow-overeenkomst is een overeenkomst tussen de maker van software, zijn klanten en een escrow-agent. De overeenkomst garandeert dat de klant in bepaalde gevallen kan beschikken over de laatste broncode van het softwarepakket waarvoor de overeenkomst gesloten is.

 

Een eindgebruiker van software heeft veel belang bij het voortbestaan van de software aangezien de bedrijfsvoering van de gebruiker er sterk afhankelijk van kan zijn.

 

Op het moment dat een leverancier niet meer kan leveren door bijvoorbeeld een faillissement, het stoppen met een product(lijn) of door het niet voldoen aan leveringsverplichtingen en er moet een aanpassing aan het pakket plaatsvinden, dan kan de eindgebruiker dat zelf niet (laten) doen. Daarvoor is de beschikking nodig over de broncode.

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Escrow-overeenkomst