aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Energieleverend

Het begrip ‘energieleverend’ is niet eenduidig en kan op diverse wijzen worden ingevuld.

Als er op jaarbasis een energie-overschot is, spreekt men van energieleverend. Hoe groot het positieve saldo moet zijn, is nergens (officieel) omschreven. Het begrip wordt niet eenduidig gebruikt, maar het ligt voor de hand om uit te gaan van het saldo van het woning- of gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik min de opbrengst van lokale duurzame energie.

Bron: RVO

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners