LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk Chefs vastgoed

Op 15 september 2021 komen de chefs vastgoed bijeen om de klokken gelijk te zetten en te kijken waar we elkaar kunnen versterken. Dat doen we op een leuke locatie. Online aansluiten behoort ook tot de mogelijkheid, maar dan mis je wel het informele deel, welke ook super belangrijk is.

Financiële zaken rond de BBV

We duiken meteen in de inhoud. Een groep gemeenten heeft een voorzet gemaakt voor een notitie aan de Commissie BBV over de wijze waarop in begroting en jaarrekening met maatschappelijk vastgoed wordt omgegaan. Deze is apart per mail toegestuurd. 

 • We bespreken de inhoud van deze notitie en het mogelijk vervolg.
 • Deelnemers van het netwerk Financiële Experts zijn uitgenodigd bij dit programmaonderdeel online aan te schuiven.
 • Jan Kappers, initiatiefnemer van dit onderwerp, geeft een toelichting. Hij betrekt daarin ook de resultaten uit de enquête en de bespreking van de notitie bij middelgrote en kleine gemeenten.
 • Henk-Jan Bodewitz, griffier gemeente Maastricht, heeft ons bij de notitie geholpen en hem in concept voorgelegd bij een lid van de commissie BBV. Hij koppelt de reactie van dit commissielid terug en denkt met ons mee over vervolgstappen.

Uitwisselen actuele zaken

Na de pauze wisselen we andere actuele zaken met elkaar uit; zaken die chefs belangrijk vinden om met elkaar te bespreken. Fijn als we vooraf weten welke punten dit zijn (kunnen we eventueel meehelpen voorbereiden), maar ze mogen ook ter plekke worden ingebracht.

 

Vanuit Bouwstenen hebben hebben we ook een paar zaken die we chefs willen voorleggen:

 • voortgang bij de verduurzaming / label C-plicht
 • idee voor een slim plan voor de verduurzaming (n.a.v. gesprek tussen 2 chefs en partijen uit de bouw en installatiebranche op 7 september 2021)
 • voorstel over doorontwikkeling vastgoedorganisatie (n.a.v. bijeenkomst vorige keer)
 • de samenwerking met de VNG (n.a.v. gesprek met de directie van de VNG op 9 september 2021)
 • actie in het kader van de SUVIS-regeling (verbeterteam?)

De resultaten nemen we mee in ons werk en gebruiken we ook als input voor het ambtelijk overleg met de VNG, de klimaattafel gebouwde omgeving en het bestuurlijk oploopje. 

Rondleiding/wandeling

Tot slot wordt het nodig tijd dat we weer eens ergens gaan kijken en informeel kunnen uitwisselen. Daarom organiseren we deze dag op een locatie waar we ook wat kunnen zien en napraten. Waar houden we nog even geheim of anders gezegd, moeten we nog regelen. Maar er is hoe dan ook een borrel op het eind.

Datum & tijd

 • 15 september 2021
 • 14.00 - 17.00 uur
 • locatie volgt
 • ook online te volgen, maar dan zonder rondleiding en borrel

 

Kom je ook?

Fijn als we nog even horen of je al dan niet (op locatie) aanwezig kunt zijn. 

 

Nog geen lid van het netwerk Chefs, maar wel interesse in of vragen over het programma? Neem dan contact op met Ingrid de Moel via 06 5231 0845.

 

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.50
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN