LinkedInYouTubeTwitter

Building Information Modelling (BIM)

Het Bouwwerkinformatiemodel of Building Information Modelling (BIM) is een digitaal model dat de fysieke, technische en functionele kenmerken van een gebouw bevat. Het BIM is een gedeeld data- en kennisplatform voor alle betrokkenen en vormt een basis voor het maken van beslissingen tijdens de gehele levensduur van een gebouw. Van ontwerp-, bouw- en gebruiksfase tot sloop. Verschillende betrokkenen werken tijdens de verschillende levensfases van het gebouw met het BIM om informatie toe te voegen, op te vragen of te bewerken. Doordat informatie gedeeld wordt, ondersteunen zij zo hun eigen werkzaamheden en dat van andere belanghebbenden.

 

Voor meer uitgebreide informatie over BIM zie:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwwerkinformatiemodel of

http://planonsoftware.com/nl/begrippenlijst/bim/

 

Bron: http://planonsoftware.com/nl/begrippenlijst/bim/