aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Onrechtmatige btw-aftrek

procent btwNovember 2019 is in hoger beroep de btw-aftrek van de gemeente Borsele bij de levering van een nieuwe school, onrechtmatig verklaard. 


Het hoger beroep van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de levering van een nieuw schoolgebouw door de gemeente Borsele aangemerkt als een niet-economische handeling. Hierdoor heeft de gemeente geen recht op aftrek van btw op de stichtingskosten van het schoolgebouw.

Btw-aftrek

De gemeente heeft als bouwheer een nieuw schoolgebouw laten bouwen voor €9.900.000 exclusief btw. Vervolgens heeft de gemeente dit gebouw geleverd aan het schoolbestuur voor €1.351.910 inclusief btw. De gemeente heeft de btw op de bouw in aftrek gebracht en heeft de btw over het geleverde nieuwe gebouw voldaan.

Motivatie hoger beroep 

procent btw Er wordt gesteld dat er geen sprake is van een opbouw van een klantenkring of een doelstelling om winst te maken. Als tweede reden stelt het Hof dat de €1.351.910 die in rekening wordt gebracht aan het schoolbestuur volgens de wet (WVO) niet voor haar rekening komen. Dit betekent dat de levering van het schoolgebouw aan het schoolbestuur geen economische activiteit is. De aan de levering toe te rekenen voorbelasting (btw) is niet aftrekbaar.

Gevolg

Met deze uitspraak lijkt de belastingdienst een belangrijke overwinning te hebben gehaald. De belastingdienst heeft aangegeven zogenoemde scholenconstructies, waarbij een gemeente een btw-voordeel wil behalen, met alle middelen te bestrijden. Hoewel er uitzonderingen zijn, met het voorbeeld van gemeente Wageningen, lijkt hiermee een einde te komen aan btw-aftrek voor gemeenten bij scholenconstructies.

 

 

Meedoen?

Op 7 april 2020 organiseert Bouwstenen een actualiteitencollege BTW met specialisten van het BTW-INSTITUUT over btw-issues van gemeenten en scholen.

 

Lees hier meer over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden.

 

Wilt u meedoen met Bouwstenen? Kijk dan hier voor meer informatie over het partnership of neem contact met ons op via 033 -258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?