LinkedInYouTubeTwitter

Beleggingswaarde

De contante waarde van alle, op basis van een scenario geraamde, toekomstige netto cashflow gedurende de (aangenomen) resterende exploitatieperiode, daaronder begrepen de berekende restwaarde per afsluitingsdatum van deze beschouwde periode, daarbij contant gemaakt tegen de op het moment van berekening aan te houden rendementseis, gelet op het aangenomen rendement/risico-profiel van het betreffende object en rekening houdend met het algemeen hiervoor gestelde referentieniveau van de betreffende beleggingscategorie. Het begrip staat ook voor de waarde volgens onderhandse verkoop in verhuurde staat. Bij de bepaling van de beleggingswaarde staat de verkoop echter niet (altijd) voorop en wordt zodoende de wijze van aanbieding op de markt, marketing e.d., niet specifiek bij de waardering betrokken.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)