aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Afwaarderen

De benaming voor het in overeenstemming brengen – via een verlaging van de toegekende waarde van het betreffende vastgoedobject – met de waarde welke bepaald is op basis van de actuele visie op de marktontwikkelingen en marktpositionering van het object.

 

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners