LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Samen onder één dak tot nog toe. De impressie van de bijeenkomsten staan als onderliggende pagina bij de opzet van dit netwerk.

 

2020

Door corona hebben we dit jaar geen MFA kunnen bezoeken. Wel hebben we een filmpje gemaakt van een MFA in Delft. Ook hebben we onderzoek gedaan naar de verschillende eigendomsconstructies voor MFA's en IKC's welke vanuit verschillende invalshoeken en maatschappelijke opgaven is besproken tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag.

 

2019

In maart 2019 zijn de deelnemers van het netwerken Samen onder een dak en andere gasten in Hart van Vathorst (Amersfoort) om te bespreken én ervaren hoe zorgvastgoed een verbindende rol in de wijk kan innemen. Hart van Vathorst is een bijzondere ontmoetingsplek die gedeeld wordt door twee zorginstellingen, een kerk, een kinderopvangorganisatie en een horeca-exploitant. Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking en wat zijn de valkuilen? In oktober toog het netwerk naar MFA Safari (Maarssen) om van elkaar te leren hoe je van gebruikers meer betrokken kunt krijgen bij je exploitatie. Een hot thema, dus wordt zeker vervolgd.

 

2018

In maart 2018 hebben hebben we ons laten inspireren door Aat Vos over Third places en hot spots en een rondleiding gehad in zo'n hotspot in Gouda (de Chocoladefabriek). In juni konden we 'in de keuken kijken' en leren van de ervaringen van De Bron; een geslaagd voorbeeld van een locatie waarin scholen, sport en welzijnsorganisaties goed samen gaan. En in december ontmoetten we elkaar in Rotterdam tijdens onze Jaarbijeenkomst.

 

2017

In 2017 is dit netwerk nauw betrokken geweest bij het Bouwstenen ontwikkeltraject rondom RodeKersen, een nieuwe reviewsystematiek voor wijkvoorzieningen. Vanuit een pilotgroep zijn de eerste ervaringen positief geëvalueerd en bieden voldoende vertrouwen voor een meer uitgewerkte versie in 2018. Daarnaast zijn er verschillende concepten van (sociale) horeca voorzieningen besproken in combinatie met het vraagstuk zelf doen of uitbesteden.

 

2016

In 2016 is in Bouwstenenverband onderzoek  gedaan naar meervoudig ruimtegebruik. De resultaten zijn samengebracht in een special van Schoolfacilities die tijdens de Najaarsbijeenkomst is gepresenteerd.

Daarnaast is het netwerk betrokken geweest bij diverse bijeenkomsten, onder meer over:

 • Spelregels voor verduurzaming en vanuit facilitair- en gebruikersperspectief
 • Huur- en gebruikscontracten

En er was een open dag van een IKC in Ulft, welke duurzaam aanbesteed is.

 

2015

In 2015 zijn drie specifieke onderwerpen aan de orde geweest:

 • MFA als sociale onderneming
 • Beeldtaal, hoe te gebruiken binnen de MFA
 • Hoe presenteer je jezelf

 

2014

In 2014 is langs drie thema's gewerkt:

 • MFA's en werk
 • MFA's en klant
 • MFA's en samenwerking

Tijdens de agendabijeenkomst op 4 december, is de publicatie 'Leren, werken ondernemen; 3D Businessmodellen voor MFA’s'  gepresenteerd. Deze is in samenwerking met de werkgroep WMO onderneming opgesteld.

 

2013

In 2013 zijn drie thema's uitgewerkt:

 • Aanbieden of meedoen: wat is de vraag en hoe stemmen we het aanbod hierop af?
 • Maatschappelijk ondernemen.
 • De veranderende markt van MFA's.

 

2012

Op vrijdag 5 oktober 2012 is de startbijeenkomst geweest van dit netwerk om te onderzoeken wat er leeft binnen MFA's.