LinkedInYouTubeTwitter

Aandeelhouderswaarde

Een algemeen gehanteerd begrip waarmee de focus bedoeld wordt van het beleid van een onderneming, dat gericht is op het positief beïnvloeden van de aandelenkoers van de onderneming in het belang van de aandeelhouders, waardoor voor deze waarde gecreëerd wordt.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)