aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Amsterdam: Sterk team

Amsterdam heeft stevige klimaatambities. Daarmee ligt er een flinke opgave voor de gemeentelijke vastgoedafdeling, ook organisatorisch. 


Het beleid van de gemeente is er op gericht al in 2030 een klimaatneutrale gemeentelijk organisatie te hebben. Om dit te realiseren wordt het eigen vastgoed aardgasvrij gemaakt, wordt een maximale energiebesparing bij alle gemeentelijke assets nagestreefd, worden kansrijke gebouwen versneld naar label A gebracht en wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen. Kortom; een flinke opgave voor de gemeentelijke vastgoedorganisatie. 

Strak werkprogramma

Voor de uitvoering van dit beleid is een werkprogramma ingericht dat grotendeels wordt uitgevoerd door het team Techniek & Ontwikkeling. Volgens afdelingsmanager Bart Maas is er naast de € 2,3 miljoen voor de zogenaamde DMOP-maatregelen (maatregelen in het kader van het duurzaam onderhoud), extra geld beschikbaar gesteld voor een labelsprong van de gemeentelijke gebouwen. 

Voorzien in randvoorwaarden

Daarbij zijn in vrijwel alle organisatorische randvoorwaarden voorzien om het geheel te laten slagen. ‘Er is beleid, er zijn richtlijnen, onderhoudsplannen, investeringsplannen en er zijn deskundige medewerkers. De uitdaging is om de resultaten straks ook zichtbaar te maken. Dat is volgens betrokkenen belangrijk om draagvlak in de organisatie te houden.’

 

 

Meer weten

Amsterdam is een van de voorbeelden uit de publicatie 'Verduurzaming maatschappelijk vastgoed als organisatievraagstuk' die op 28 november 2019 uit komt.

Onderhoud als organisatievraagstuk is ook een van de sessies tijdens de jaarbijeenkomst. Nog niet aangemeld? Dan kan dat met de knop hiernaast.

 

  

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners