aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Overijssel

Ambitie

Het Programma Nieuwe Energie Overijssel heeft als doel om in 2023 ten minste 20% hernieuwbare energie te realiseren. Ook moet het programma bijdragen aan de leefbaarheid in een groene en schone provincie, innovaties op het gebied van energie en een toekomstbestendige groei en werkgelegenheid. 

 

Aanpak

  • Mede vanwege de voorbeeldfunctie van gemeentelijk vastgoed ambieert de provincie om een derde van het maatschappelijke vastgoed te verduurzamen naar minimaal energielabel B.
  • Ook het maatschappelijk vastgoed dat in handen is van particuliere organisaties wordt verduurzaamd. 199 sportverenigingen hebben een energiescan laten uitvoeren via provinciale regelingen. 
  • Via het project Duurzame scholen wordt een extra impuls gegeven om kennis en ervaring over verduurzaming van onderwijsgebouwen met elkaar te delen en verduurzaming te bevorderen, ook via het curriculum.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners