aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Zwolle

Ambitie
Zwolle is eigenaar van circa 370 gebouwde vastgoedobjecten in de stad. Ambitie is om in 2020 een 20% energiereductie ten opzicht van 1990 te realiseren. Zwolle wil o.a. de exploitatielasten van sportaccommodaties reduceren door middel van duurzame energieopwekking.

In 2016 is Zwolle uitgeroepen tot “Solar City”, vanwege haar hoge ambitie voor duurzaamheid en in het bijzonder voor het toepassen van zonne-energie. Verder heeft Zwolle de volgende ambities voor 2020:

  • 80% van de onderwijsgebouwen heeft minimaal energielabel C
  • Er zijn tien ecoschools in Zwolle
  • De gemeente zorgt voor een transparante digitale weergave van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) in het kader van openbare ruimte, water, groen, mobiliteit, energie en sociale projecten.


Aanpak

In 2015 is een plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Hieruit volgden deze acties:

  • In 2015 onderzocht Zwolle hoe ze de verduurzaming van eigen vastgoed kan professionaliseren; ook is gekeken naar het fenomeen van een ESCo.
  • Stadskantoor en stadhuis zijn opgewaardeerd naar energielabel A.
  • Op 28 gemeentelijke gebouwen waaronder het stadkantoor, brandweerkazernes een zwembad en een theater zijn zonnepanelen geplaatst. De provincie Overijssel heeft de helft gefinancierd.
  • In het stadhuis zorgt een bodemenergiesysteem voor de koeling, en het zwembad op bedrijventerrein De Vrolijkheid wordt verwarmd met behulp van een biomassa installatie, die ook warmte levert aan het naast­gelegen school­gebouw van Landstede. 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram 1505 Rapport agenda duurzaamheid Zwolle839.51 KB

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners