Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Tilburg

 

Ambitie

Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal zijn. Ze heeft daarvoor een plan opgesteld. Eind 2020 wordt de balans opgemaakt en wordt gekeken wat nog nodig is om de ambitie te bereiken.

 

Verduurzamen van het vastgoed 

Tilburg wil:   

  • klimaatneutrale gebouwen bieden en beheren, door energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen.
  • haar hele portefeuille naar een beter label brengen; van gemiddeld D naar gemiddeld B;
  • milieuvriendelijke materialen en producten gebruiken (Biobased of gerecycled);
  • gezonde, veilige, prettige en flexibele gebouwen voor de gebruikers bieden (duurzaam gebruik).

 

Aanpak
De aanpak van Tilburg staat beschreven in de roadmap duurzame gebouwenexploitatie van juli 2016. Tilburg gaat (zo staat daarin beschreven):

  • quick wins opnemen in het meerjaren onderhoudsplan voor 2017.
  • de gebouwen herinspecteren om een verdere slag te maken in de verduurzaming van het meerjaren onderhoudsplan (DMJOP).
  • huurders actief benaderen over duurzaamheid en mogelijke maatregelen.
  • een duurzaamheidcoach inzetten binnen het Team Gebouwen voor coaching van medewerkers en huurders op het verminderen van het energieverbruik; daarvoor worden ook slimme meters geplaatst.
  • bij vrijwel alle gemeentelijke gebouwen de mate van duurzaamheid inzichtelijk maken op meerdere thema's zoals energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 
  • zonnepanelen (met SDE+ subsidie) aanbrengen op ruim 30 gebouwen.

 

Stand van zaken 2018

In 2018 is Tilburg gestart met het vervangen van de verlichting in één van de parkeergarages voor duurzame LED verlichting. De volgende locatie is een sporthal in Udenhout uit 1978. Deze wordt duurzaam gerenoveerd met zo veel als mogelijk gerecyclede en biobased materialen zoals stro als isolatiemateriaal voor de gevels. Vervolgens het monumentale Natuurmuseum Brabant, sportaccommodatie de Reeshof en gymzaal de Cederstraat.

 

Verder is voor een selectie van 57 van de in totaal 160 panden onderzoek gedaan naar kosten en effecten van duurzaamheidsmaatregelen. De selectie is gemaakt door panden buiten beschouwing te laten die op korte termijn in een gebiedsontwikkeling worden opgepakt, worden gesloopt/verkocht of waar maatregelen niet voor de hand liggen zoals een monumentale schoorsteen. De gemeente pakt deze panden op natuurlijke momenten aan en voert dan alle maatregelen toe die binnen 15 jaar kunnen worden terugverdiend.

 

 

Delen: 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner