LinkedInYouTubeTwitter

Onderwerp voor nieuw kabinet

minister Paul

Onderwijshuisvesting is geen speerpunt, zei minister Paul tijdens de behandeling van de begroting van OCW op 18 januari 2024. Ze krijgt het in de begroting van OCW en in haar demissionaire status niet voor elkaar hier geld voor vrij te maken en verwijst het onderwerp door naar het volgende kabinet. 

Wat wel kan

In het debat gaf de minister aan dat de middelen in de begroting van OCW sowieso niet toereikend zijn om de grote opgave rond onderwijshuisvesting aan te pakken. Wel is ze bereid input te leveren voor eventuele plannen van een volgend kabinet. Dat kan heel goed zonder stelselwijziging via het gemeentefonds. We helpen de minister hier graag bij.

Concrete voorbeelden

In het kader van het Deltaplan scholen hebben we al veel onderzoek en voorbereidend werk gedaan die als input kunnen dienen. Ook delen we op onze site en in het vakblad Schoolfacilities de ervaring van koplopende gemeenten. Recent nog hebben we met vijf gemeenten de noden van de gemeenten en wat ze kunnen als er meer geld is, uitgewerkt en met iedereen gedeeld. Het hangt vooral om geld en is een begrotingstechnische kwestie die door het Rijk moet worden opgelost.  

Goede verantwooding 

Warme pleitbezorger voor meer geld voor goede schoolgebouwen was Tweede Kamerlid Ergin van DENK. Hij benadrukte dat meer geld voor de gebouwen nodig is voor goed onderwijs en als voorwaarde voor allerlei ander beleid. Ook hij ziet dat er quick winst te halen is door meer geld in het gemeentefonds te storten. Labelen van geld is niet nodig. Met een goede gemeentelijke verantwoording vanuit gemeenten kan de Kamer op de hoogte worden gehouden van de besteding en de voortgang van de aanpak. Ook daar wordt in Bouwstenenverband aan gewerkt.

Niet voor het eerst

Minister Paul is niet de eerste minister die de hete aardappel van de bekostiging doorschuift. In december 2021 zette ook afzwaaiend minister Slob zijn opvolgers flink aan de bak om geld voor onderwijshuisvesting vrij te maken. Hoeveel er extra nodig was, was toen al helder en omgerekend naar nu zo’n € 1,2 miljard per jaar. Gemeenten hebben twee keer meer in het gemeentefonds nodig dan er nu binnenkomt. Met het ravijnjaar in het vooruitzicht wordt de situatie eerder slechter dan beter.

 

 

Meedenken? Fijn

Binnenkort organiseren we een online bijeenkomst over het onderwerp. Houd voor exacte gegevens onze nieuwsbrief in de gaten en/of volg ons op Linked In.  

Image
Yes you can blauw

Meer informatie

  • Bericht; Scholen twee keer zo duur (Bouwstenen, december 2023)
  • Ontwikkelwerk: Deltaplan scholen 
  • LinkedIn-post: Kamerdebat Dogukan Ergin
  • Motie: Onderwijshuisvesting een speerpunt maken (Lid Ergin).

Schema: Twee opties om incidenteel en structureel geld vanuit het Rijk zonder wetswijziging snel voor betere onderwijshuisvesting in te zetten  

schema

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.