Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Brede afspiegeling

Als je met een enquête wilt meten of je wijkvoorziening in de smaak valt, is het belangrijk dat je een zo’n breed mogelijke groep bereikt. Lot Thijs, Sociaal Makelaar bij DOCK, vertelt hoe zij dat aanpakte.

 

'In Buurtcentrum Hart van Hoograven in Utrecht zijn we actief aan de slag gegaan om input bij kwetsbaardere groepen zoals ouderen en mensen met taalproblemen op te halen. Juist hun mening werd eerder vaak gemist’, start Lot het gesprek.  

Laagdrempelig

In 2017 werd Lot benaderd om mee te denken over de ontwikkeling van een nieuwe reviewsystematiek voor wijkvoorzieningen; RodeKersen. ‘Ik wilde graag weten of het systeem laagdrempelig genoeg was. Daarom heb ik een betrokken wijkbewoonster gevraagd mij hierbij te helpen. Zij is zelf statushoudster en ondersteunt anderen tijdens ons spreekuur voor digitale vragen, hierdoor was haar hulp extra waardevol.'

Eenvoudig taalgebruik

‘We hebben eerst de enquête getest met wijkbewoners met een grote verscheidenheid aan taalvaardigheid en deelnemers aan een basis computercursus. Op basis van de feedback die we kregen is toen het taalgebruik in de vragenlijsten hier en daar aangepast.’

Fijn, feedback

‘Hierna ben ik met de enquêtes en een laptop in de hand, gericht naar deelnemers op zoek gegaan. Ik heb bewust gekozen om extra tijd voor kwetsbare groepen uit te trekken, zodat ik ook hun mening in beeld kreeg. Veel ouderen vonden het fijn om hun mening te geven, met of zonder hulp.’

Meer representatief

In het verleden was het vaak moeilijk om bepaalde groepen te bereiken. ‘Bezoekers en organisatoren gaven wel eens spontaan hun mening, of we vroegen ernaar, maar het was maar net wie je bevroeg. Hierdoor loop je het risico een vertekend beeld te krijgen.' Aldus Lot. 


‘Door actief bezoekers te benaderen, met een laagdrempelige vragenlijst krijg je ook de mening van de bezoekers die normaal buiten beeld blijven en daardoor een meer representatief beeld.’

Verbeteringen

Opvallend bleek de bereidheid tot het invullen van (de niet verplichte) open vragen, waar veel waardevolle input uitkwam. Het Buurtcentrum (in gedeeld beheer) heeft daarop mooie verbeteringen kunnen doorvoeren. 

Tweede thuis

Vooral het belang voor de wijk en voor bezoekers zelf werden goed beoordeeld. Een greep uit de opmerkingen: ‘De Gastvrijheid maakt het voor mij onmisbaar. Ik sta er echt voor op.’, ‘Goed dat er een ontmoetingsplaats is voor mensen uit de wijk van alle culturen.’ en ‘Het is echt onze Huiskamer, een beetje een tweede thuis.' 'Hier doen we het met z'n allen voor!’, aldus Lot.

 

 

Meedoen?

Dat kan. Word partner en meldt u aan met een of meer accommodaties voor het netwerk RodeKersen waar het vooral gaat over maatschappelijke meerwaarde en gebruikstevredenheid. 

 

Of meld u nu vast aan voor jaarbijeenkomst om te kijken wat de reviewsystematiek voor u kan betekenen.   

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner