LinkedInYouTubeTwitter

Spelen met leefstijlkwartet

Doel van het MFA kwartetspel is om bewust te worden van de invloed van leefstijlen op de 'look & feel' van een MFA of andersoortige locatie met een publieke functie. In 15 minuten heb je de essentie te pakken.

 

Basis is het leefstijlenmodel van The SmartAgent Company dat op basis van de sociologische dimensie 'individu versus groep' en de psychologische dimensie 'extravert versus introvert' vier leefstijlen heeft onderscheiden. Binnen elke leefstijl domineren een aantal waarden. Als je mensen uit deze doelgroep in je MFA wilt binnenkrijgen, zo is de centrale gedachte, moet je op deze waarden inspelen. het MFA Kwartet maakt de spelers daarvan bewust en lokt een discussie uit over de profilering van bestaande of nieuw te realiseren multifunctionele accommodaties.

 

Spelregels

  • Groep selecteert o.l.v. spelleider een bestaande of nog te realiseren MFA uit eigen kring waarvoor een plan wordt gemaakt.
  • Inbrenger van de MFA schetst gewenst profiel van MFA en de kenmerken van buurt, wijk of dorp waarop MFA gericht is.
  • Groep stelt toelichtende en verdiepende vragen.
  • Spelleider leidt vervolgens groep door de tien genummerde kwartetten heen.
  • Van elk nieuw kwartet worden de kaarten eerst open op tafel gelegd en gezamenlijk bekeken.
  • Daarna selecteert groep de kaart die het meest slaat op gewenste profiel van de ingebrachte MFA.
  • Aan het eind worden de geselecteerde kaarten omgedraaid en wordt gereflecteerd op kleuren en kleurverschillen.
  • Inbrenger van de MFA formuleert tenslotte welk inzicht hij/zij mee naar huis neemt.

 

Het spel kan mét en zonder ondersteuning gespeeld worden.

 

Kosten

  • Het kwartetspel is aan te schaffen voor € 25,- excl. 6% BTW, inclusief verzendkosten (uitverkocht)
  • Inleiding in leefstijlen en onder begeleiding het kwartet spelen vanaf € 500,- excl. BTW

 

meer informatie: Marc van Leent