LinkedInYouTubeTwitter

Sociaal beheer

Die vorm van vastgoedmanagement, waarbij de activiteiten specifiek gericht zijn op de inrichting en de langetermijninstandhouding, alsmede zo nodig de verbetering van het sociale klimaat op micro- en mesoniveau met betrekking tot het gebied waarbinnen het (de) betreffende vastgoedobject(en) is/zijn gesitueerd.

 

Het sociaal beheer omvat activiteiten, welke voor het betreffende gebied vooral van sociaal-economisch en sociaal-cultureel belang zijn. Gedacht kan hierbij worden aan onder meer:

  • het toewijzingsbeleid, via de populatie in de objecten gericht op beïnvloeding van de demografische structuur,
  • anti-vandalisme en -criminaliteitsbeleid,
  • participatie van de gebruikers bij de beleidsvorming en uitvoering.

 Bron: Keeris, 2001