aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Sociaal beheer

Die vorm van vastgoedmanagement, waarbij de activiteiten specifiek gericht zijn op de inrichting en de langetermijninstandhouding, alsmede zo nodig de verbetering van het sociale klimaat op micro- en mesoniveau met betrekking tot het gebied waarbinnen het (de) betreffende vastgoedobject(en) is/zijn gesitueerd.

 

Het sociaal beheer omvat activiteiten, welke voor het betreffende gebied vooral van sociaal-economisch en sociaal-cultureel belang zijn. Gedacht kan hierbij worden aan onder meer:

  • het toewijzingsbeleid, via de populatie in de objecten gericht op beïnvloeding van de demografische structuur,
  • anti-vandalisme en -criminaliteitsbeleid,
  • participatie van de gebruikers bij de beleidsvorming en uitvoering.

 Bron: Keeris, 2001 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners