LinkedInYouTubeTwitter

Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)

Het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) is de verhuurbare gebruiksruimte. De vvo van een gebouw is de som van de verhuurbare oppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten.

 

Bij de bepalingen van de VVO wordt niet meegerekend:

  • een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties,
  • een trappenhuis,
  • een voorziening voor verticaal verkeer, trap(schalm-)gat, liftschacht of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m²,
  • een ruimte die dient voor het parkeren van gemotoriseerde voertuigen,
  • de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,5 m
  • een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m²,
  • een dragende binnenwand.
  • een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel in de grenslijn, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m².

 

Tot het vvo wordt wel een evenredig deel van de algemene ruimte meegerekend, waarop de desbetreffende verhuurbare ruimte is aangewezen, en de algemene verkeersruimte tussen de verhuurbare en algemene ruimte.

 

De manier waarop het vvo wordt berekend is bepaald in de NEN2580.

 

Bron 

Vloeroppervlak (2014) OG.nl