LinkedInYouTubeTwitter

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP/ MOP/ MJOB)

Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan.

 

Daarnaast beschrijft het MJOP:

 • de huidige staat van het gebouw en alle gebouwelementen,
 • onderhoudscyclussen (tijdsschema),
 • investeringbudgetten van alle vormen van onderhoud over een periode,

Daarnaast geeft het MJOP inzicht in onderhoudscontracten.

Standaard heeft het MJOP NEN-normen als uitgangspunt. Voor de conditie van het gebouw of delen ervan wordt bijvoorbeeld score 3 van NEN2767 als minimaal gezien.

Het MJOP moet actueel gehouden worden door bijvoorbeeld periodieke updates.

 

Indien er verschillende kostendragers zijn binnen een gebouw kunnen de samenhang en onderlinge afspraken vastgelegd worden in een kruisjeslijst.

 

Onderdelen van een MJOP

 • Algemeen van het object en plan
  • Project/gebouw informatie.
  • Bouwdelen incl. codetoewijzing, bouwjaar en vloeroppervlak.
  • Soort/type gebouw.
  • Aanvangsjaar MJOP.
  • Selectie jaarplan, of MJOP looptijd 10 of 20 jaar met of zonder jaargemiddelde.
  • Periode huurcontract (indien van toepassing) met variabele looptijd.
  • Afschrijvingsperiode van het volledige gebouw, incl. alle installaties.
  • Gegevens van opdrachtgever, almede gegevens locatie en contactpersoon.
  • Korte toelichting/opmerking en evt. foto van betreffende locatie.
 • Basis MJOP
  • Elementenoverzicht conform NL-Sfb methodiek
  • Algemene omschrijving van het element
  • Contracten mbt dagelijks beheer/onderhoud en klachtenonderhoud
  • Bouwkundige/technische staat van het element conform NEN 2767
  • Risico op uitval van het element
  • Onderhoudswerkzaamheden per element op basis van gekozen onderhoudscyclus (onderhoud, (partieel) vervangen).
  • Verwachting onderhoudswerkzaamheden op basis van inspectie
  • Hoofdgroep van de onderhoudswerkzaamheid (schilderen, glasbewassing etc.)
  • Code van de ruimte waar het element onderdeel van is
  • Het bouwdeel waar het element onderdeel van is
  • De kostendrager van het element
  • De economische levensduur
  • Het aantal malen van hetzelfde element verder voor komt
  • Het opgenomen bedrag per element
  • De totale vervangings/reparatiekosten per element
  • Kosten per element over een lange termijn

 

Andere benamingen

Meerjarenonderhoudsplannen worden ook wel genoemd:

-          Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP / MOP)

-          Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)

-          Meerjarenonderhoudsramingen (MJOR)

-          Langetermijnonderhoudsplanningen (LTOP)

De eerste twee genoemd zijn de meest gangbare termen.

 

Bron: MJOP, toelichting en specificatie (Mekann Advies, 2016)