LinkedInYouTubeTwitter

Discounted Cashflow-methode (DCF)

Ook wel de netto contante waardemethode genoemd. Dit is een algemeen gebruikte rekentechniek om de kostendekkende huurprijs te berekenen.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de verwachte exploitatieperiode van het pand en niet met de looptijd van het contract. Ongeveer op de helft van de exploitatieperiode is er een break-even point waarna opbrengsten hoger zijn dan de kosten. Aan het einde van de exploitatieperiode is het resultaat nul, ofwel kostendekkend.

Om de DCF methode toe te passen is een reserve nodig, omdat de kosten in de eerste jaren hoger zijn dan de inkomsten, wat later weer afgedekt kan worden door hogere inkomsten ten opzichte van de kosten.

 

Bron: Spelregels vastgoedbeheer 2.0 (2014) gemeente Breda