LinkedInYouTubeTwitter

Netwerk Financiële Experts

Op woensdag 3 november 2021 komt het netwerk Financiële Experts bij elkaar in Utrecht. We verdiepen ons verder in de BBV en dan met name de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. De bijeenkomst is een vervolg op die van 15 september samen met Chefs Vastgoed.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Image
notitie

We bespreken hoe de paragraaf er normaliter uit ziet en hoe hij er idealiter uit zou kunnen zien.

 

Dat doen we aan de hand van:

  • resultaten enquête onder gemeenten;
  • reacties raadsleden over huidige verslaglegging;
  • vergelijking (goede) voorbeelden uit de praktijk;
  • houvast voor toekomst (indeling en inhoud).

Alle input en verbetervoorstellen verwerken we in een notitie die we tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag op 9 december 2021 met het brede netwerk bespreken en ook zullen inbrengen in de Commissie BBV.

Gasten

Naast de Financiële Experts hebben we op 3 november een aantal gasten die met ons meedenken, waaronder:

  • Jan Kappers, hoofd vastgoedbeheer gemeente Utrecht
  • Thea Hoefnagel, controller gemeente Groningen
  • Jan Willem van Kasteel, adviseur vastgoed ICS adviseurs

Zij zijn allen bij ons ontwikkelwerk op dit gebied betrokken of vanuit een andere invalshoek met hetzelfde onderwerp bezig.

Datum, tijd en locatie

  • woensdag 3 november 2021
  • 10.00 - 12.00 uur
  • Stadskantoor Utrecht, Stadhuisplateau 1, 3521 AZ Utrecht

 

 

Ben jij er ook bij?

We horen graag van de Financiële Experts of zij er ook bij zijn. Zij kunnen zich hier aan-of afmelden.

Ja ik kom ook petrol

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.40
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN