LinkedInYouTubeTwitter

Aanpassing indeling gebouwen

Goed inzicht in de kosten en baten van de gemeentelijke vastgoedportefeuille vraagt om een iets andere indeling dan nu vaak wordt gebruikt. Dit blijkt uit gesprekken die Bouwstenen voerde met betrokkenen uit het werkveld ter voorbereiding van de handreiking voor de paragraaf kapitaalgoederen.

Inzicht in onderwijshuisvesting en vluchtelingenopvangbegroting

In de basis voldoet de indeling die, zo blijkt uit diverse Bouwstenen-enquêtes, door veel gemeenten wordt gebruikt. Wel zijn een paar aanpassingen gewenst. De belangrijkste betreffen onderwijshuisvesting en vluchtelingenopvang. Dit zijn wettelijke aan gemeenten gedecentraliseerde taken, waarbij het Rijk in de bekostiging moet voorzien. Daarom is het van belang deze als aparte categorie in de paragraaf kapitaalgoederen op te nemen en de kosten en baten daarvan zichtbaar te maken voor burgers, de gemeenteraad en het Rijk.

Commercieel vastgoed geen aparte categorie

Het is niet nodig om commercieel vastgoed als aparte categorie in de paragraaf kapitaalgoederen op te nemen. Sommige gemeenten doen dat nu wel. Dit roept vragen op, bijvoorbeeld wat hieronder wordt verstaan en waarom een gemeente dit heeft. Een overzicht van de kosten en baten geeft beter inzicht in de financiële performance van de gebouwen.

Kinderopvang en MFA’s als aparte categorie

Kinderopvang opnemen als aparte categorie kan handig zijn gezien de vele ontwikkelingen op dit gebied en de ambities van veel gemeenten. Een alternatief is om deze onder te brengen bij de categorie 'overig'. Dit voorkomt dat de gegevens over kinderopvang de cijfers over onderwijshuisvesting vertroebelen. Dit geldt ook voor gebouwen die multifunctioneel worden gebruikt en niet primair voor een bepaald doel zijn bestemd.

Overzicht in panden en m2

Bij elkaar komen we dan, na alle gesprekken, tot de volgende indeling; eigen huisvesting, onderwijshuisvesting (juridisch en economisch), sport en recreatie, welzijn en zorg, kunst en cultuur, vluchtelingenopvang, multifunctioneel*, kinderopvang, parkeergarages, wonen en overig. In de paragraaf kapitaalgoederen kan een overzicht worden gegeven van het aantal panden en het bruto vloeroppervlak. Een meer gelijke indeling tussen gemeenten biedt de mogelijkheid beter onderling te vergelijken en van elkaar te leren.  

 

 

Meedoen? 

Dat kan. Richt je systemen zo in dat je de data er gemakkelijk uit kan halen en de gegevens van je eigen gemeente kan vergelijken met die van anderen. 

 

Heb je opmerkingen of aanvullende suggesties voor de paragraaf kapitaalgoederen? Reageer dan via onderstaande reactieknop of stuur een mail naar info@bouwstenen.nl

Image
Yes you can petrol

Meer informatie

  • Ontwikkelwerk: Follow the money 
  • Webinfo: Begroten en verantwoorden
  • Bericht: Betalingsherinnering voor kabinet (Bouwstenen, 1 juli 2024)  

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.