LinkedInYouTubeTwitter

4.11 Overige voorzieningen

Keurmerk ChefproofDe extra investeringen voor verduurzaming en functionele aanpassingen worden betaald uit ………… (zelf invullen).

 

Toelichting
Deze kosten kunnen worden gezien als (extra) investering en kunnen een plek krijgen in het meerjaren investeringsplan.

 

Bron
Redactieteam (december 2016)

Meer informatie