LinkedInYouTubeTwitter

2210 Uit de voorziening, reserve of exploitatie

6 oktober 2022 komen we met financiële experts samen in de Rooie Cent. Arthur is de eerste, en op de fiets: het is prachtig weer. We duiken direct in de actualiteiten. Als ook de laatste gast binnen is, wisselen we ieders aanpak uit bij de boeking van kosten voor onderhoud en verduurzaming. Eindhoven heeft hiervoor 20.000 regels die in het vastgoedmanagementsysteem moeten worden bijgehouden. De anderen gelukkig niet.

Ondoorzichtige afweging

Image
Gemeente begroting jaarverslag

Wat de vergelijkbaarheid tussen gemeenten lastig maakt is dat we dezelfde begrippen anders gebruiken. Wanneer is het kwaliteitsverbetering of levensduurverlengend? Stop je de kosten hiervan in de exploitatie, het planmatig onderhoud, de voorziening of een (egalisatie)  reserve. De BBV biedt veel ruimte een eigen afweging te maken. Voordeel daarvan is dat je kunt doen wat je uit komt. Wil je snel aan de slag? Wil je in het werk extra maatregelen treffen? Wil je de raad laten beslissen? Wil je het door laten werken in de boekhouding van het vastgoedbedrijf? Nadeel dus die vergelijkbaarheid én dat het voor burgers en raadsleden niet te volgen is.

Invloed op de exploitatie

De keuzes waar welk geld wordt geboekt heeft invloed op de kostprijshuur en daarmee ook de exploitatie van de panden en het vastgoedbedrijf. Zo kunnen coalitiemiddelen - voor bijvoorbeeld de onrendabele top bij duurzaamheidsmaatregelen, een drukkend effect hebben op die huur. Of dat eerlijk is naar andere huurders is de vraag. Die complexiteit nodigt bijna uit om de extra middelen dan maar in de eigen kantoren te steken. Stuk minder complex. Als door extra investeringen de kostprijshuur omhoog gaat, kan het zijn dat de inkomsten van het vastgoedbedrijf uit de pas gaan lopen met de uitgaven. Daar moet je continue op letten, zeker als het vastgoedbedrijf de extra inkomsten moet afdragen en niet het jaar daarop alsnog kan besteden. Dan werkt het principe van kostprijshuur niet meer.

Vreemde eend

“Als vastgoed ben je toch een beetje de vreemde eend in de bijt”, klinkt het meermaals. Schoolgebouwen met te weinig middelen in een aparte (niet sluitende?) programmabegroting, eigen huisvesting in de overhead. Een prettig overzicht ontbreekt. Amsterdam heeft geprobeerd alle investeringen in de vastgoedportefeuille in de begroting zichtbaar te maken. Andere afdelingen doen dat ook. Nu staat de investering voor een theater van € 10 miljoen, naast die voor koffiezetapparaten voor begraafplaatsen. Dan denk je als raadslid toch ook …... 

 

 

Meedoen? Leuk!

  • Op 28 november 2022 verzorgen we een workshop tijdens het VNG congres gemeentefinanciën. Kom je ook en/of tip je je collega van financieën op onze workshop? 
  • Doe mee met de verkiezing van de gemeente die in de begroting het best inzicht geeft in maatschappelijk vastgoed. 
  • We duiken nog eens goed in de begrippen, wellicht ook als toelichting voor gebruik in de handleiding die we maken
  • En heb je je al aangemeld voor de Maatschappelijk Vastgoeddag op 8 december 2022

 

Meer informatie