LinkedInYouTubeTwitter

Onderhanden werk en opdracht komende jaren

Op woensdag 12 oktober komt het Bouwstenen-netwerk gemeentelijk vastgoedmanagement bijeen. We bespreken onder handen werk en actuele zaken en onze opdracht voor de komende jaren. 

Opdracht komende jaren

We beginnen met die opdracht voor de komende jaren. Wat staat er in het coalitieakkoord van je gemeente over voorzieningen en vastgoed en wat betekent dat voor het werk van jou en je afdeling? Fijn als je dat enigszins kunt voorbereiden. Helemaal fijn als je ons die hoofdpunten vooraf kunt toesturen. Dat hoeft niet zo uitgebreid als onderstaande uitwerking van de gemeente Utrecht hoor maar wel fijn als we een idee hebben van ieders opdracht.   

Samen kijken we of er lijn te ontdekken valt in de opgaven waar gemeenten voor staan en of en hoe we elkaar daarin vooruit kunnen helpen.

Andere (actuele) zaken

Vervolgens gaan we in op andere (actuele) zaken die bij een ieder speelt en praten we elkaar kort bij rond onderwerpen als:

 • de gemeentebegroting (zichtbaarheid vastgoed, verkiezing beste nota onderhoud kapitaalgoederen, verhouding inkomsten en uitgave onderwijshuisvesting, de wijze waarop accountants omgaan met nieuwe Europese regels die niet financieel zijn vertaald)
 • het Didam-arrest, ook in relatie tot (kostprijsdekkende) verhuur
 • en andere zaken die tegen die tijd aandacht vragen.  
Image
.

Online

Deze bijeenkomst vindt online plaats. Deelnemers ontvangen een Teams-link waarmee ze kunnen inloggen.

Datum, tijd, locatie

 • woensdag 12 oktober 2022
 • van 14.00 - 15.00 uur

 

 

Aanmelden

We horen graag of je er wel of niet bij bent en wat jouw specifieke vragen zijn. Je kunt je hier aan of afmelden

Zet ook vast 8 december in de agenda. Dan hebben we onze jaarlijkse Maatschappelijk Vastgoeddag. Daarvoor aanmelden kan ook al.

 
Image
Aanmelden

 

Meer informatie

 • Utrechts coalitieakkoord 2022-2026 vertaalt naar vastgoed (september 2022)
 • Coalitieakkoord Edam-Volendam
 • Onderzoek: Jaarrekeningen gemeenten 2021 (BMC, augustus 2022)
 • Ontwikkelwerk: BBV
 • Brief: aan de Tweede Kamer over gezonde scholen (Bouwstenen juli 2022)
 • Informatie: Vragen en Antwoorden Didam-arrest
 • Blog: Verhuur sportaccommodaties valt onder de Wet Markt en Overheid (Ten Holten Noordam, augustus 2022)
Datum
Aantal dagen
0.50
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN